Emile Couén ajatuksia ja ohjeita

Eivät vuodet tuo vanhuutta, vaan ajatus, että vanhenemme. On ihmisiä, jotka ovat nuoria 80-vuotiaina ja toisia, jotka ovat vanhoja 40-vuotiaina.


Ihmisystävä löytää etsimättä sen, jota egoisti hakee turhaan.


Mitä enemmän teette hyvää muille, sitä enemmän teette sitä itsellenne.


Rikas on se, joka uskoo itsensä rikkaaksi, köyhä se, joka uskoo itsensä köyhäksi.


Sen, jolla on suuria rikkauksia, pitäisi niistä uhrata suuri osa hyväntekeväisyyteen.


Kun kaksi henkilöä elää yhdessä, niin myönnytykset, joita sanotaan molemminpuolisiksi, lähtevät tavallisesti vain toisesta.


Haluatteko, että ette koskaan kyllästyisi? Hankkikaa silloin itsellenne useampia keppihevosia. Kun olette väsyneet yhteen, niin ryhtykää puuhaamaan toisen kanssa.


Perinnöllisyys on olemassa ennen kaikkea sen ajatuksen vuoksi, että se on kohtalokasta.


Se, joka on syntynyt rikkaaksi, ei tiedä mitä rikkaus on. Se, joka on aina saanut nauttia hyvästä terveydestä, ei tunne aarretta, jonka omistaa.


On parempi olla tietämättä, mistä sairaus tulee, ja antaa sen mennä menojaan, kuin tietää, mistä se on johtunut ja kärsiä siitä.


Tehkää asiat aina yksinkertaisemmiksi, ei koskaan monimutkaisemmiksi.


Stoalaiset turvautuivat mielikuvitukseen, kun eivät sanoneet: 'en tahdo kärsiä', vaan: 'minä en kärsi'.


Tajunnassamme ei voi olla kuin yksi ajatus kerrallaan. Ajatukset eivät ole rinnakkain, vaan seuraavat toisiaan.


En vaadi keneltäkään mitään. Minä vain yksinkertaisesti autan ihmisiä tekemään sitä, mitä he haluaisivat tehdä, mutta johon eivät luule kykenevänsä. Heidän ja minun välilläni ei ole taistelua, vaan yhteistyötä. Minä en toimi, vaan ihmisissä oleva voima, jonka käyttöä heille opetan.


Sanat: 'haluaisin mielelläni' tuovat aina mukanaan sanat: 'mutta en voi'.


Ihminen on sitä, mitä hän ajattelee.


Olkaa varma siitä, että saatte mitä haluatte, sillä silloin sen saatte, edellyttäen, että kulloinkin kyseessä oleva asia on mahdollisuuden rajoissa.


Jos pelkää sairautta, niin vetää sen päälleen.


Harhaluuloon hairahtuu se, joka kuvittelee, ettei hänellä enää ole mitään harhaluuloja.


Kun uskoo olevansa ajatuksiensa herra, niin tuleekin siksi.


Tietoinen itsesuggestio, jota harjoitetaan luottamuksellisesti, kestävästi ja uskollisesti, toteutuu matemaattisen täsmällisesti, mikäli kyseessä ovat mahdolliset asiat.


Kun eräät henkilöt eivät saavuta itsesuggestion avulla tuloksia, niin johtuu se siitä, ettei heillä ole luottamusta asiaan, tai siitä, että suggeroidessaan ponnistelevat, mikä jälkimmäinen on varsin tavallista. Kun suggeroi itseään, on ehdottomasti välttämätöntä, ettei tee mitään ponnistuksia. Ponnistukseen sisältyy tahdon käyttämistä, mikä juuri on jätettävä täysin syrjään. On siis yksinomaan turvauduttava mielikuvitukseen.


Vastoin yleistä luuloa ovat ruumiilliset sairaudet helpommin parannettavissa kuin sielulliset.


Vaikuttavana tekijänä ei ole henkilö, vaan menettelytapa.


Voimme itse suggeroida itseämme paljon voimakkaammin kuin kukaan muu.


Uskoon pohjautuvalla suggestiolla on tavaton mahti.


Siitä alkaen kun lapset osaavat puhua, saattakaa heidät aamuin ja illoin toistamaan 20 kertaa lausetta: "Päivä päivältä ja joka suhteessa tulen paremmaksi ja paremmaksi." Tämä tuo heille erinomaisen ruumiillisen ja sielullisen terveyden.

Ei kommentteja: