Tractatuksen seitsemän päälausetta

1.

Maailma on kaikki, mikä on kuin se on.


2.

Mikä on niin kuin se on -- tosiseikka -- on yksityisten asiantilojen vallitsemista.


3.

Tosiseikkojen loogiset kuvat ovat ajatuksia.


4.

Ajatuksia ovat mielekkäät lauseet.


5.

Lauseet ovat elementaarilauseiden totuusfunktioita.


6.

Totuusfunktion yleinen muoto on . Tämä on lauseen yleinen muoto.


7.

Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava.(Ludwig Wittgenstein. Tractatus logico-philosophicus eli Loogis-filosofinen tutkielma, suom. Heikki Nyman, WSOY 1970)

Ei kommentteja: