Anne Friedin ajatuksia

Jokainen päivä tulisi ottaa sellaisena kuin se tulee, yllättävänä ja arvokkaana lahjana. Ihminen voi itse valita, suhtautuuko hän elämään myönteisesti vai kielteisesti. Kielteinen asenne on elämän pahin vihollinen, se luo pelkoa ja toivottomuutta. Kun vaikeudet ja ongelmat näkee mahdollisuutena, ne muuttuvat luovuuden rakennusaineiksi, energiaksi ja voimaksi.

1997


On säilytettävä toivo ja varmuus siitä, että jotakin hyvää voi syntyä, jos elämme ja teemme työtä niin, että jokainen päivä tuo mukanaan jotakin pientä uutta ja hyvää.

1998


Olen kiitollinen kaikesta hyvästä. Kaikki, mitä olen saanut, on elämän lahjaa, ja haluan antaa samanlaisia elämän lahjoja toisille ihmisille.

1991


Jos sielu on avoin, ihminen voi iästään riippumatta saada kokemuksia, jotka antavat uusia oivalluksia.

1997


Kävely puiden alla tuo mieleen jo kuljetut tiet ja myös ne, jotka vielä uinuvat ajan hämyssä. En kulje siellä enkä täällä; kävelen vain äänettömänä, vihreän hiljaisuuden kannattelemana.

1994


Joka totisesti etsii Jumalaa, se myös löytää hänet kaikkialta, niin kadulta kuin kaikkien ihmisten parista.

1997


Kärsimys, jonka voitamme, antaa etäisyyttä. Se poistaa siteet ja vapauttaa meidät uuteen elämään, jonka pontimina ovat oivalluksemme ja sisällämme asuva rakkauden voima.

1994


Emme koskaan voi tietää, haluaako toinen ihminen olla hiljaa vai puhua. Molempiin meidän on annettava tilaisuus.

1998


Ajatukset ovat todellisuuden rakennuspuita. Jos ne ovat kielteisiä, koko elämä sävyttyy kielteiseksi. Myönteinen ajattelu luo hyvää elämää.

1998


Elämme sen keskellä, mitä on. Tulevaisuus kasvaa siitä, miten elämme.

1992


(teoksesta Anne Friedin ajatuksia. WSOY 1999)

Ei kommentteja: