Machiavellin lauseita Ruhtinaasta

Mikään ei tuota ruhtinaalle niin paljoa arvonantoa kuin suuret yritykset sekä harvinaiset ja esikuvalliset teot.


Jos ihminen pyrkii aina tekemään oikein, hän jää väärintekijöiden sankassa joukossa väkisinkin tappiolle.


Mikään ei kuitenkaan ole ruhtinaalle kunniakkaampaa kuin uusien lakien ja uuden järjestyksen voimaansaattaminen. Jos nämä toimet ovat hyvin perustellut ja niissä on suuruuden leima, ruhtinas saa niiden ansiosta osakseen kunnioitusta ja ihailua.


Ja kaikkien valtioiden, yhtä hyvin uusien kuin vanhojen tai sekamuotoistenkin, tärkeimmät perustukset ovat hyvät lait ja hyvä armeija.


Olen siis sitä mieltä, ettei minkään ruhtinaskunnan asema ole ilman omaa armeijaa turvattu.


Monet ovat sitä mieltä, että viisaana pidetty ruhtinas ei ole järkevän miehen maineessa omien älynlahjojensa vaan hyvien neuvonantajien ansiosta.


Ihmisistä näet tekee vihollisia joko pelko tai viha.


Jos kaikki ihmiset olisivat hyviä, tämä neuvo ei olisi paikallaan, mutta koska he ovat kelvottomia eivätkä itsekään pysy sinulle antamiensa lupausten takana, sinunkaan ei tarvitse kunnioittaa heille antamiasi lupauksia.


Niin maailmassa aina käykin, että puolueettomuuteen sinua kehottavat sellaiset henkilöt, jotka eivät ole ystäviäsi, kun taas ystäväsi pyytävät sinua tarttumaan aseisiin ja paljastamaan aikeesi.


Ihmisistä näet voidaan yleisesti sanoa, että he ovat häilyväisiä.


Lisäksi ruhtinas ei voi koskaan tuntea oloaan turvalliseksi, jos kansa suhtautuu häneen vihamielisesti, sillä hänellä on ylivoima vastassaan. Ylimykset sitä vastoin on mahdollista taltuttaa, koska heitä on vähän.


Kansan kiintymys on ruhtinaalle välttämättömyys: jos se puuttuu, hän on avuton vastoinkäymisten kohdatessa.

Ei kommentteja: